MAHADBT अर्ज एक योजना अनेक

MAHADBT

अर्ज एक योजना अनेक ही योजना महाराष्ट्र राज्य शासनाने कृषी विभागामार्फत सुरू केलेली असून ,कृषी विभागाने सदर ही योजना महा-डीबीटी पोर्टलवर सुरू केलेली आहे . शासनाने शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी या योजनांचा लाभ एकाच अर्जाद्वारे देण्याचा प्रयत्न केला असून आणि ते प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत एकात्त्मिक संगणक प्रणाली विकसित केलेली असून त्यामुळे शेती निगडित असणाऱ्या विविध बाबींसाठी शेतकऱ्यांना … Read more